مصاحبه و گفتگو


برنامه سفید شنبه 15 خرداد ماه

مهندسی جنگ ، پیامدهای جنگ و پدافند غیر عامل

در گفت و گو با دکتر اصغریان جدی

در سفید ویژه معماری عنوان شد

کالبد شهر ها نو شده اما دیگربوی زندگی نیست

سیما و منظر شهری در سفید بررسی شد

شهری که می توان دوست داشت

اولین سفید شنبه ها - ویژه معماری خرداد ماه سال 1395 اختصاص داشت به موضوع سیما و منظر شهری ؛ که با حضور دکتر سید امیر منصوری در کنار کارشناس همیشه ی برنامه دکتر امیر محمدخانی مورد کنکاش قرار گرفت .

در آخرین سفید اردیبهشت ماه عنوان شد

هویت و فرهنگ انسانی ریخت و هنجار شهری

با حضور دکتر مصطفی بهزاد فر

برنامه سفید شنبه 18 اردیبهشت ماه

معماری بایونیک و ویژه برنامه نمایشگاه کتاب

دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی

در برنامه سفید عنوان شد

معماری تلفیقی تنها راه نجات بی هویتی معماری معاصر ماست

با حضور جناب مهندس محمد مهدی فخیمی

برنامه «سفید» شبکه آموزش

حریم در معماری

معماری یعنی ساماندهی حریم ها

برنامه سفید شبکه آموزش

برنامه سفید طراحی روان شناسانه ، از بنا تا شهر را بررسی کرد

تنش ، عصبیت ، تسکین یا شفابخشی ؟ ما از محیط زندگی مان چه می خواهیم ؟

باغ های ما دیگر جان ندارند

باغ ایرانی در گفت و گوی سفید با استاد مهدی شیبانی

شبکه آموزش

باغ ایرانی در روزهای بهاری برنامه سفید

در ذهن هر ایرانی یک باغ وجود دارد