فیلم


برنامه «سفید» شبکه آموزش

مسیری برای رسیدن به آینده

در اولین برنامه سفید ویژه معماری بهمن ماه عنوان شد

برنامه «سفید» شبکه آموزش

انسان های تنها تر در راهند

برنامه سفید در روز یازدهم دی ماه اختصاص داشت به موضوع مهم و جذاب "انسان و معماری" که قرار بود در گفتگوی دکتر امیر محمدخانی با مهمان برنامه دکتر شهرام پوردیهیمی تحلیل شود

برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری غرب معماری برهنگی هست

برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری انسانی و ضد انسانی

بالاخره چند ماه تعطیلی برنامه سفید ویژه معماری سرآمد؛ و این برنامه که در مدت زمانی که روی آنتن بود توانسته بود بحث های تئوریک و نظری معماری را به میان مردم آورد، دوره جدیدش را آغاز کرد. دوره ای که امیدواریم به پرحاصلی دوره گذشته برنامه باشد...

برنامه سفید شنبه 12 تیر ماه 1395

معماری در نظام علوی ،قسمت دوم

با حضور دکتر مهدی حمزه نژاد

برنامه «سفید» شبکه آموزش شنبه 5 تیر ماه

معماری در نظام علوی

با حضور دکتر مهدی حمزه نژاد

برنامه «سفید» شبکه آموزش

آخرین سفید خرداد به بررسی معماری مساجد نشست

پله پله تا رسیدن به خدا ...

برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری یادمان های شهدا و دفاع مقدس

شنبه 22 خرداد ماه

برنامه سفید شنبه 15 خرداد

معماری و دفاع

گفت و گو با دکتر اصغریان جدی