فیلم


گرامیداشت زنده یاد پرویز کلانتری

باز زنده سازی بافت های شهری

شنبه مورخ 8 خرداد ماه با حضور دکتر محمد سعید ایزدی

برنامه «سفید» شبکه آموزش شنبه یکم خرداد

سیما و منظر شهری در سفید بررسی شد

شهری که می توان دوست داشت

برنامه شنبه 25 اردیبهشت ماه

دکتر مصطفی بهزاد فر

سفید شنبه 18 اردیبهشت ماه

ویژه برنامه نمایشگاه کتاب و برنامه معماری بایونیک

با حضور دکتر علی اکبری و پروفسور محمود گلابچی

برنامه «سفید» شبکه آموزش 11 اردیبهشت 95

معماری تلفیقی

با حضور مهندس محمد مهدی فخیمی

مهندس درستی

حریم در معماری

برنامه سفید شنبه 4 اردیبهشت ماه

سفید

باغ های ما دیگر جان ندارند

برنامه سفید شنبه 21 فروردین ماه

برنامه سفید شنبه چهاردهم فروردین ماه 1395

باغ ایرانی

مهمان برنامه: خانم دکتر آزاده شاهچراغی

برنامه «سفید» شبکه آموزش

مسابقات و جوایز معماری

22 اسفند ماه