برنامه «سفید» شبکه آموزش

خانه و بناهای مذهبی

معماری در حکمت علوی 2

به گزارش روابط عمومی معماری سفید دکتر مهدی حمزه نژاد ؛ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با ادامه ی مبحث هفته گذشته شنبه 12 تیر 1395 همراه با میزبان خود دکتر امیر محمد خانی رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی با موضوع معماری در حکومت علوی (خانه و بناهای مذهبی ) به گفتگو می پردازند.

برخی از سوابق دکتر مهدی حمزه نژاد :

 الف) تحصیلات دانشگاهی:

دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران ، تاریخ اخذ: (1384-1390 )

فوق لیسانس پیوسته  معماری، رشته تحصیلی معماری ، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران ، تاریخ اخذ:( 1381-1373)

دوره فلسفه معاصر غرب دانشگاه تهران- دانشگاه شهید بهشتی، سالهای 78 و 80

دوره فلسفه اسلامی ،عرفان اسلامی  و فقه اسلامی حوزه های علمیه تهران  سالهای 78 تا88 

ب ـ اشتغال

 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، از  1391 تا کنون

 معاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی از از سال 1392 تاکنون

 عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای معماری اسلامی از سال 1392 تا کنون

 عضو انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران از سال 1392 تاکنون

 

زمان پخش برنامه : شنبه ها ساعت 23 شبکه آموزش سیما

تعداد کل نظرات : 20 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 19 غیر قابل انتشار : 1