برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری انسانی و ضد انسانی

بالاخره چند ماه تعطیلی برنامه سفید ویژه معماری سرآمد؛ و این برنامه که در مدت زمانی که روی آنتن بود توانسته بود بحث های تئوریک و نظری معماری را به میان مردم آورد، دوره جدیدش را آغاز کرد. دوره ای که امیدواریم به پرحاصلی دوره گذشته برنامه باشد...قسمت نظرات غیر فعال میباشد