برنامه «سفید» شبکه آموزش

رابطه ی هنجار و ریخت شهری

با حضور دکتر مصطفی بهزاد فر

 

به گزارش روابط عمومی معماری سفید،دکترمصطفی بهزاد فر  شهرساز و استاد دانشگاه شنبه شب مهمان دکتر امیر محمد خانی کارشناس برنامه سفید  و رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی می باشند .محمد خانی و بهزاد فر با موضوع رابطه ی هنجار و ریخت شهری به گفتگو می نشینند.

 بخشی از پیشینه علمی ـ پژوهشی دکتر مصطفی بهزادفر:

 سوابق آموزشی

 

الف) تحصیلات دانشگاهی:

 

دکترا، رشته تحصیلی طراحی شهری، محل تحصیل سیدنی ـ استرالیا، تاریخ اخذ: 1376

فوق لیسانس، رشته تحصیلی شهرسازی، محل تحصیل دانشگاه تهران، تاریخ اخذ: 1365دوره های آموزشی گذرانده :

 

کارگاه هم اندیشی دانشکده معماری و شهرسازی با رویکرد معماری و شهرسازی اسلامی، 1390

 

زمینه های تخصصی و تحقیقاتی (از فهرست اولویت های علمی دانشگاه) :

 

1 ـ مبانی نظری و مفاهیم طراحی شهری

2ـ تکنیک­ها و روش­های طراحی شهری

3ـ آموزش طراحی شهری

 

 

ب ـ اشتغال

 

عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1365 تا کنون

سایر سوابق آموزشی و پژوهشی: (برخی از فعالیت­های علمی ـ اجرایی) • محل کار: واحد سازمانی: دانشگاه علم و صنعت ایران، نوع مسئولیت: استاد گروه شهرسازی
 • محل کار: واحد سازمانی: دانشگاه علم و صنعت ایران، نوع مسئولیت: عضو قطب معماری اسلامی
 • محل کار: واحد سازمانی: پژوهشکده­ی معماری و شهرسازی پایدار ، نوع مسئولیت: عضو هیات موسس
 • محل کار: واحد سازمانی: دانشکده­ی معماری و شهرسازی شهید رجائی، نوع مسئولیت: عضو وابسته­ی هسته­ پژوهشی منظر شهری
 • محل کار: واحدسازمانی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نوع مسئولیت : سرپرست کمیته تخصصی شهرسازی شورای برنامه­ریزی آموزش عالی. از 1390 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، نوع مسئولیت: ناظر علمی طرح­ پژوهشی "آسیب­شناسی پیوند پژوهش اجرا و آموزش در حوزه برنامه­ریزی شهری و معماری". از 1389 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوع مسئولیت : عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهرسازی. از 1390 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : دانشگاه علم و صنعت ایران، نوع مسئولیت : عضو هیأت ممیزه. از 1388 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، نوع مسئولیت: عضو کمیته فنی طرح تحقیقاتی"تدوین ضوابط راهنمای مسکن آپارتمانی در ایران". از 1388 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نوع مسئولیت: عضو شورای سیاست­گزاری مسابقات معماری و طراحی شهری. از 1386 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، نوع مسئولیت: عضو شورای پژوهشی. از 1385 تا کنون
 • محل کار: واحدسازمانی : شهرداری تهران، نوع مسئولیت : عضو کمیته تخصصی معماری و شهرسازی. از 1385 تا کنون

 

   

ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  

 • دوره دکترا

 

نظریه­های منظر شهری، دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

زیباشناسی شهری، دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

آرمانشهر، دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مباحث نظری در مرمت شهری، دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

آرمانشهرها و معماری، دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مباحثی در روانشناسی محیط، دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

روش تحقیق پیشرفته، (روش­های آماده سازیProposal  و رساله دکتری)، دکترای معماری و دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

حمل و نقل شهری، دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

برنامه­ریزی تطبیقی، دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مرمت و احیای بافت­های قدیمی شهر، دکترای شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسائل شهرسازی ایران، دکترای شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز

  

 • دوره کارشناسی ارشد

 

مبانی طراحی شهری، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه طراحی شهری 1 و 3 (منطقه)، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه طراحی شهری 2 (شهر)، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه طراحی شهری، کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کارگاه طراحی شهری (شهر و محله)، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه هنر اسلامی تبریز

روش تحقیق پیشرفته، کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه­ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

روش­های طراحی شهری، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان

شناخت فضا و تحلیل کالبدی، کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناس ارشد برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

روش­های (تکنیک ها) طراحی شهری2، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه شهرسازی 3 (برنامه ریزی منطقه­ای)، کارشناسی ارشد برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مبانی و روش­های طراحی شهری (طراحی مجتمع های زیستی)، کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کارگاه طراحی مجتمع­های زیستی (طراحی شهری)، کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مبانی طراحی و برنامه ریزی زیر ساخت­های شهری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه­ای، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

زبان تخصصی، کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

کارگاه طراحی روستا، کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سمینار مسائل شهرسازی ایران، کارشناسی ارشد (ناپیوسته) معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

روش تحقیق، کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 • دوره کارشناسی

 

سمینار شهرسازی، کارشناسی شهرسازی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مبانی و روش های طراحی شهری، کارشناسی شهرسازی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان و دانشگاه مازندران

کارگاه طراحی شهری، کارشناسی شهرسازی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

    

سوابق پژوهشی :

 

1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI,ISC ) :

1ـ1ـ مجلات ISI

 

تعداد : 8 مورد

  

1- عنوان مقاله: Evaluation of Urban Design Placement in Urban Land Development Plans in Iran ، نام مجله: Archives des Sciences، محل انتشار: سوئیس ، سال انتشار: 2012

 

2ـ عنوان مقاله: Techniques in Urban Design Researches; Evoloution from 3D Digital Model To Vitual Reality، نام مجله: Science Series Data Report. ، محل انتشار:  آمریکا، سال انتشار:2012

 

3ـ عنوان مقاله: Feasibity Study of place Making for Urban Facility Using GIS and Fuzzy Logic ، نام مجله:  Ecol. Env. & Cons.  ، محل انتشار:  هند، سال انتشار: 2011

 

4ـ عنوان مقاله:  Sensory Stimuli Evaluation in Urban Open Public Spaces، نام مجله: Business & Sacial Science ، محل انتشار:  آفریقا، سال انتشار: پذیرش قطعی

 

5ـ عنوان مقاله:  Investigation Role Of Sensory Stimulus In Perception of Urban Design، نام مجله:  Int. J. Academic. Res.، محل انتشار:  آذربایجان، سال انتشار: 2011

 

6ـ عنوان مقاله: A new collaborative Pattern between Landscape Architects and Urben Designers in Environmental Design ، نام مجله:  Environmental Science، محل انتشار:  امریکا،سال انتشار: 2010

 

7ـ عنوان مقاله: A Conceptual Framework for Interacting Landscape Architects and urban Designer ، نام مجله:  Int. J. Environ. Res. ، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 2010

 

8ـ عنوان مقاله: Modeling for Prediction of Urban Old Fabric Unsustainability Confronting Earthquake with GIS ، نام مجله:  Journal of Geosciences. ، محل انتشار:  ایران، سال انتشار:2010

 

 

 

1ـ2ـ مجلات ISC

 

تعداد : 26 مورد

 

1ـ عنوان مقاله: شناسایی و ارزیابی مولفه­های تاثرگذار بر تعاملات اجتماعی ، نام مجله: باغ نظر، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: پذیرش قطعی، در نوبت چاپ

 

2ـ عنوان مقاله: راهنمای طراحی فضای مقابل مسجد در شهرهای اسلامی به مثابه یک مکان ، نام مجله: ساخت شهر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: پذیرش قطعی، در نوبت چاپ

 

3ـ عنوان مقاله: جستاری بر فلسفه پدیدار شناسی مکان، بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان، نام مجله: هویت شهر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار:پذیرش قطعی، در نوبت چاپ

 

4ـ عنوان مقاله: ارتقای کیفیت های محیطی گامی در جهت توسعه­ی پایدار، نام مجله: ساخت شهر، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: پذیرش قطعی، در نوبت چاپ

 

5ـ عنوان مقاله: ساخت، اعتبار و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرآیند معاصرسازی بافت­های فرسوده ایران، نمونه موردی: محله سیروس تهران ، نام مجله: باغ نظر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1391

 

6ـ عنوان مقاله بافت­شناسی بافت کالبدی تاریخی یزد با نگرش سیستمی ، نام مجله: مدیریت شهری،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1391

 

7ـ عنوان مقاله: حس رضایت از فضای باز مسکونی، نام مجله: هنرهای زیبا،  محل انتشار:  ایران،سال انتشار: 1390

 

8ـ عنوان مقاله: ارزیابی اثرات طرح­های توسعه شهری بر ساختارشکنی و ارتقای کیفی فضای شهر کهن ایرانی، نام مجله: مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1390

 

9ـ عنوان مقاله: راهنمای برنامه سازی حوزه­های شهری در چارچوب توسعه مبتنی برحمل و نقل عمومی، نام مجله: باغ نظر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1390

 

10ـ عنوان مقاله:  Promoting city center car parking qualities ، نام مجله: Architecture Eng.& Urban planning ،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 2011

 

11ـ عنوان مقاله: ساخت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر، نام مجله: نامه معماری و شهرسازی، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1390

 

12ـ عنوان مقاله: تهیه مدل پیش­بینی ناپایداری بافت های کهن شهری، نام مجله: علوم زمین،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: در نوبت چاپ

 

13ـ عنوان مقاله: تاثیر ضر یب دید به آسمان در آسایش حرارتی کاربران فضای شهری، نام مجله:آرمانشهر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1389

 

14ـ عنوان مقاله: طراحی شهری و معماری منظر، دو حرفه، یک هدف ، نام مجله: علوم محیطی، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1389

 

15ـ عنوان مقاله: پیشنهاد ساز و کار برای رفع ابهام معماران منظر، نام مجله: باغ نظر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

16ـ عنوان مقاله: هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار، نام مجله: آرمانشهر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

17ـ عنوان مقاله: تلقی شهروندان از کوچه خوب و معیارهای شکل دهنده آن، نام مجله: هنرهای زیبا،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

18ـ عنوان مقاله: جایگاه راهنماهای طراحی در فرایند طراحی شهری و نقش آنها در ارتقاءکیفیت فضاهای شهری، نام مجله: فصلنامه آرمانشهر ،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1387

 

19ـ عنوان مقاله: طراحی خیابان خوب بر پایه متغیرهای کیفیت محیطی، نام مجله: آرمانشهر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1387

 

20ـ عنوان مقاله: ساماندهی هویتی شهر جدید هشتگرد، نام مجله: ساخت شهر،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: پذیرش قطعی، در نوبت چاپ

 

21ـ عنوان مقاله: برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر بخش محصول، نام مجله: علوم مهندسی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1387

 

22ـ عنوان مقاله: کاربرد تصمیم­سازی چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه­ریزی گردشگری نمونه موردی: شهرستان نیشابور، نام مجله: علوم مهندسی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1386

 

23ـ عنوان مقاله: سامانه­ی سازمان­افزاری ساخت شهر بم در بازسازی، نام مجله: ساخت شهر، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1384

 

24ـ عنوان مقاله: ضرورت­ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران، نام مجله: هنرهای زیبا،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1382

 

25ـ عنوان مقاله: مفهوم طراحی شهری و انگاره‌های قطعیت‌پسند، نام مجله: مدیریت شهری، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1381

 

 

 

1ـ3ـ مجلات علمی ـ پژوهشی

 

تعداد : 1 مورد

 

1ـ عنوان مقاله: ارزیابی میزان آسیب­پذیری ناشی از عامل دسترسی در هنگام وقوع زلزله، نام مجله: نقش جهان: مطالعات نظری و فناوری­های نوین معماری و شهرسازی،  محل انتشار:  ایران،سال انتشار: پذیرش قطعی، در نوبت چاپ

 

 

1ـ3ـ مجلات علمی ـ ترویجی

 

تعداد : 13 مورد

 

1ـ عنوان مقاله: بررسی کارایی نظارت مکانیکی در افزایش امنیت مکان­های عمومی همگانی با توجه به رویکرد CPTED ، نام مجله: حفاظت و ساختمان،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1392

 

2ـ عنوان مقاله: نقد و آسیب شناسی سیاستگذاری و برنامه­ریزی عملیاتی مسکن مهر ، نام مجله:آبادی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1389

 

3ـ عنوان مقاله: وجوه اشتراک و افتراق میان معماری منظر و طراحی شهری ، نام مجله: طرح و نماد،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1389

 

4ـ عنوان مقاله: ساماندهی نقد کیفی توسعه شهرهای جدید مبتنی بر رویکرد طراحی شهری ، نام مجله: آبادی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

5ـ عنوان مقاله: نقش و کارکرد اجتماعی بازارهای سنتی شهرهای ایران، نام مجله: آبادی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

6ـ عنوان مقاله: الزامات و توقعات طراحی شهری در خیابان اصلی، نام مجله: آبادی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

7ـ عنوان مقاله: انکشاف صور مولانا در معاصرسازی بافت­های فرسوده شهری، نام مجله: طرح و نماد،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1388

 

8ـ عنوان مقاله: بررسی فرایند طرح آماده سازی اراضی 46 هکتاری ـ ملارد ، نام مجله: فرایند معماری،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1387

 

9ـ عنوان مقاله: طراحی شهری در کرمان، خیابان­های ابن­سینا و ایرانمنش ، نام مجله: آبادی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1386

 

10ـ عنوان مقاله: طراحی شهری در زمینه، بررسی موردی شهر بم ، نام مجله: آبادی،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1384

 

11ـ عنوان مقاله: زلزله بم و تبیین زمینه­ها، مبانی و استراتژی بازسازی شهر، نام مجله: آبادی، محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1382

 

12ـ عنوان مقاله: معماری مساجد و سیمای شهر، نام مجله: شهرداری­ها،  محل انتشار:  ایران،سال انتشار: 1378

 

13ـ عنوان مقاله: الزامات بازدید علمی از مراکز صنعتی ، نام مجله: نشریه دانشگاه اصفهان،  محل انتشار:  ایران، سال انتشار: 1356

 

 

2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی : (در 5 سال اخیر)

 

تعداد : 14 مورد

 

1ـ عنوان مقاله: سبزمداری الزام بی بدیل پایداری مکان­های همگانی شهری، نام همایش: همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار، چالش­ها و فرصت­ها ، محل همایش:  ایران، سال برگزاری:1392

 

2ـ عنوان مقاله: هویت فضایی ـ کالبدی شهر تهران به مثابه پایتخت ایران معاصر؛ چالش­ها و راهبردها، نام همایش: سمینار هویت اسلامی ـ ایرانی شهر تهران؛ چالش­ها و راهبردها، محل همایش:  ایران، سال برگزاری: 1391

 

3ـ عنوان مقاله: طراحی شهری در نمودهای قدیم و جدید قلمروهای مکانی ایران، نام همایش:همایش بین المللی طراحی شهری در ایران،  محل همایش:  ایران، سال برگزاری: 1391

 

4ـ عنوان مقاله Regenerating the Historical Axes of Isfahan, Using Urban Design Dimention of Make Places for People ، نام همایش:  Design & Art Education ،  محل همایش:  ترکیه، سال برگزاری: 2012

 

5ـ عنوان مقاله: Toward Urban Socaial Sustainability: Making Spaces in Historc Context A Case Study in Ardabil ، نام همایش: Sustainable Architecture & Urban Design ،  محل همایش: مالزی، سال برگزاری: 2012

 

6ـ عنوان مقاله: Employing GIS in locating optimum outdoor sport and playing spaces for children in the city ، نام همایش: Playing Into the Future Surviving and Thriving ،  محل همایش: انگلستان، سال برگزاری: 2011

 

7ـ عنوان مقاله: ارتقاء هم پیوندی اجتماعی میان گردشگران و بومیان در شهرهای ساحلی، نام همایش: همایش ملی گردشگری و توسعه­ی پایدار،  محل همایش:  ایران، سال برگزاری: 1390

 

8ـ عنوان مقاله: تاثیر ورودی بازشوها بر سیمای شهر به عنوان معضل های کالبدی و اجتماعی بین فضاهای خصوصی و عمومی، نام همایش: همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر،  محل همایش:  ایران، سال برگزاری: 1390

 

9ـ عنوان مقاله: امکان سنجی ایجاد محورهای پیاده بعنوان یک عرصه همگانی و آسیب شناسی محورهای موجود از ابعاد برنامه ریزی و طراحی، نام همایش: همایش توسعه شهری پایدار،  محل همایش:  ایران،&nb

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0