برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری یادمان شهدا و دفاع مقدس

با حضور سرتیپ پاسدار باقرزاده

به گزارش روابط عمومی معماری سفید،  Ø³Ø±Ø¯Ø§Ø± باقرزاده ،شنبه شب مهمان دکتر امیر محمد خانی کارشناس برنامه سفید Ùˆ رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی Ù…ÛŒ باشند .محمد خانی Ùˆ سرتیپ پاسدار باقرزاده  Ø¨Ø§ معماری یادمان شهدا Ùˆ دفاع مقدس به گفتگو Ù…ÛŒ نشینند.

سردار باقرزاده را همه با موضوعات مربوط به «Ø´Ù‡Ø¯Ø§ Ùˆ دفاع مقدس» Ù…ÛŒ شناسند. سردار تمام عمر خدمت در لباس پاسداری از انقلاب را خادم شهدا Ùˆ ایثارگران بوده است. ایشان در طول Û¸ سال دفاع مقدس به عنوان مسئول تعاون Ú©Ù„ سپاه امور مربوط به شهدا Ùˆ عوارض ناشی از جنگ را پیگیری Ù…ÛŒ کرده Ùˆ پس از دفاع مقدس نیز در مسئولیت مدیریت ایثارگران ستاد Ú©Ù„ نیروهای مسلح Ùˆ فرمانده کمیته جستجوی مفقودین (تفحص) به ایثارگران Ùˆ خانواده های مفقودین خدمت Ù…ÛŒ نموده است.

تفحص Ùˆ کشف بیش از Û´Ûµ هزار شهید مفقود دوران دفاع مقدس Ùˆ از چشم انتظاری درآوردن خانواده‌های معظم آنان از افتخارات ایشان Ùˆ همکارانشان در دوران تفحص بوده است Ùˆ همچنین راه‌اندازی کاروانهای تشییع شهدا در کشور Ùˆ تدفین شهدای گمنام در نقاطی غیر از گلزارهای شهدا، حاصل ابتکار Ùˆ تلاش مخلصانه Ùˆ استقامت ایشان Ù…ÛŒ‌باشد.

سردار سرتیپ پاسدار باقرزاده در حال حاضر ضمن حفظ مسئولیت کمیته جستجوی مفقودین، ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور را بر عهده دارد.

 

 

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0