در برنامه سفید ویژه نقد معماری معاصر ایران عنوان شد

مردی با کت رسمی و پیژامه ای راه راه

1395/10/27

در سفید درباره انسان و معماری عنوان شد

انسان های تنها تر در راهند

1395/10/13


اخبار رویدادها


برنامه «سفید» شبکه آموزش

مسیری برای رسیدن به آینده

در اولین برنامه سفید ویژه معماری بهمن ماه عنوان شد

برنامه «سفید» شبکه آموزش

خانه و بناهای مذهبی

معماری در حکمت علوی 2

آشفته تر از آن است که بتوان نادیده گرفت

وضعیت معماری و شهرسازی معاصر از نگاه معماران

برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری در حکومت علوی

با حضور جناب دکتر مهدی حمزه نژاد

برنامه «سفید» شبکه آموزش

طراحی مساجد

با حضور دکتر سید جوادهاشمی فشارکی

برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری یادمان شهدا و دفاع مقدس

با حضور سرتیپ پاسدار باقرزاده