برنامه «سفید» شبکه آموزش

معماری در حکومت علوی

با حضور جناب دکتر مهدی حمزه نژاد

 

 

به گزارش روابط عمومی معماری سفید دکتر مهدی حمزه نژاد Ø› عضو هیات علمی دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران  Ø´Ù†Ø¨Ù‡ 5 تیر 1395 همراه با میزبان خود دکتر امیر محمد خانی رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی با موضوع معماری در حکومت علوی به گفتگو Ù…ÛŒ پردازند.

برخی از سوابق دکتر مهدی حمزه نژاد :

 Ø§Ù„ف) ØªØ­ØµÛŒÙ„ات دانشگاهی:

دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران ØŒ تاریخ اخذ: (1384-1390 )

فوق لیسانس پیوسته  Ù…عماری، رشته تحصیلی معماری ØŒ محل تحصیل دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران ØŒ تاریخ اخذ:( 1381-1373)

دوره فلسفه معاصر غرب دانشگاه تهران- Ø¯Ø§Ù†Ø´Ú¯Ø§Ù‡ شهید بهشتی، Ø³Ø§Ù„های 78 Ùˆ 80

دوره فلسفه اسلامی ،عرفان اسلامی  Ùˆ فقه اسلامی حوزه های علمیه تهران  Ø³Ø§Ù„های 78 تا88 

ب ـ اشتغال

 Ø¹Ø¶Ùˆ هیات علمی دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران، از  1391 تا کنون

 Ù…عاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی از از سال 1392 تاکنون

 Ø¹Ø¶Ùˆ هیات تحریریه مجله پژوهشهای Ù…عماری اسلامی از سال 1392 تا کنون

 Ø¹Ø¶Ùˆ انجمن علمی معماری Ùˆ شهر سازی ایران از سال 1392 تاکنون

 

زمان پخش برنامه : شنبه ها ساعت 23 شبکه آموزش سیما

تعداد کل نظرات : 2 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 2 غیر قابل انتشار : 0