در سفید درباره انسان و معماری عنوان شد

انسان های تنها تر در راهند

برنامه سفید در روز یازدهم دی ماه اختصاص داشت به موضوع مهم و جذاب "انسان و معماری" که قرار بود در گفتگوی دکتر امیر محمدخانی با مهمان برنامه دکتر شهرام پوردیهیمی تحلیل شود.

در سفید درباره انسان و معماری عنوان شد

انسان های تنها تر در راهند...

برنامه سفید در روز یازدهم دی ماه اختصاص داشت به موضوع مهم Ùˆ جذاب "انسان Ùˆ معماری" Ú©Ù‡ قرار بود در گفتگوی دکتر امیر محمدخانی با مهمان برنامه دکتر شهرام پوردیهیمی تحلیل شود. در آغاز برنامه دکتر امیر محمدخانی ضمن اشاره به رخدادهای ناراحت کننده ای Ú©Ù‡ در زمینه عدم حفاظت از آثار ملی معماری پیش آمده، تخریب فضاهای فرهنگی Ùˆ باستانی Ùˆ ثبت شده معماری در چند وقت اخیر Ùˆ به خصوص به خطر افتادن ویلای نمازی را Ú©Ù‡ توسط معمار نامدار ایتالیایی جیووانی پونتی در شمال تهران ساخته شده، نگران کننده توصیف Ùˆ آن را مصداق کامل تخریب فرهنگ کشور عنوان کرد...  

خیابان سفید اولین بخش ضبط شده سفید این هفته بود Ú©Ù‡ درباره فرهنگ نقد در معماری روی آنتن رفت. در این بخش ضمن پیشنهاد این رویه Ú©Ù‡ به جای صاحب اثر، خود اثر مورد نقد قرار گیرد، نقد Ùˆ انتقاد به عنوان مبحثی حیاتی در پیشرفت معماری Ùˆ به طور Ú©Ù„ÛŒ فرهنگ Ùˆ هنر مورد تاکید قرار گرفت.  

در بازگشت به استودیو دکتر شهرام پوردیهیمی که استاد تمام دانشگاه و دارای آثار و تالیفات متعددی در حوزه معماری است، در آغاز بحث ضمن اشاره به این که معماری از نگاه ایشان نه یک ساختمان، بلکه یک اندیشه و یک واقعه پیش بینی نشده است که با ظهور خود مورد آزمایش قرار می گیرد؛ ساختمان و ساخت و ساز را موجب تغییر شرایط اجتماعی دانسته و روی اهمیت معماری در مسایل اجتماعی، روان شناختی و نیز آلودگی های محیط زیست تاکید کرد. این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر نقش آموزشی تاریخ در شکل گیری امروز هر جامعه و نیز هر هنری؛ با اشاره به دوران بعد از رنسانس، مطرح شدن مکتب نئوکلاسیک در عرصه هنرها و معماری را پاسخی به رکود هنری آن دوران نامیده؛ و آن را نقطه آغازین توجه معماری به انسان دانست. به گفته دکتر شهرام پوردیهیمی تا قبل از این دوران معماری و مهندسی تقریبا همسان دانسته شده و نیز معماری تا حد زیادی بی توجه به انسان و نیازهایش بود؛ و بعد از قرن نوزدهم و آغاز دوره مدرن بود که معماری و به خصوص معماری انسان گرا متولد شد. دکتر شهرام پوردیهیمی معماری پیش از دوران مدرن را دچار بی توجهی و یا حداقل کم توجهی به نیازهای روحی و معنوی انسان نامیده؛ و معماری آن دوران را بی ارتباط با بحث فرهنگ معرفی کرد. وی هم چنین ضمن اشاره به انتقاداتی که درباره مانیفست دوران مدرن وجود دارد؛ از این مانیفست به عنوان انقلابی در معماری و طراحی معماری یاد کرد. به اعتقاد دکتر پوردیهیمی روح زمان- که همان شرایط ویژه اجتماعات در هر دوران است- که تحت تاثیر عواملی چون علم، طبیعت، نوع نگاه انسان به انسان و نگاه انسان به خداوند شکل می گیرد، تاثیر ویژه ای بر فرهنگ و هنرها و معماری هر دوران داشته؛ و معماری دوران مدرن را نیز دارای بستگی و پیوستگی تام و تمام به روح زمان خود تعریف کرد...

دکتر شهرام پوردیهیمی طراحی معماری پیش از دوران مدرن را یک طراحی تحت تاثیر تکرار الگوهای مورد نظر عموم مردم قلمداد کرده؛ Ùˆ با اشاره به تغییرات ساختار اندیشه انسان در دوران مدرن Ú©Ù‡ تحت تاثیر امکان جابجایی Ùˆ سرعت انتقال در دوران مدرن صورت گرفته، معماری مدرن را مصداقی کامل از این تغییرات ایجاد شده در ساختار اندیشه انسان نامید. ÙˆÛŒ با اشاره به این Ú©Ù‡ با توجه به شرایطی Ú©Ù‡ در دوران مدرن پیش Ù…ÛŒ آید Ùˆ پیشرفت علم، تغییر Ùˆ تخریب طبیعت، بیگانگی انسان ماشینی شده نسبت به انسان دیگر Ùˆ دور شدن انسان از خدا روح زمان را دچار تغییر Ù…ÛŒ کند، معماری این دوران را ترجمان روح ویژه زمان توصیف کرد.   

دکتر شهرام پوردیهیمی ضمن اشاره به این واقعیت که مفهوم اتاق تا پیش از قرن چهاردهم میلادی وجود نداشت و تازه در این زمان نیز مردم از طریق کسانی که به کاخ ها و دربارها رفت و آمد داشتند با این مفهوم آشنا شدند، چنین ادامه می دهد: دوران مدرن یک حاصلی داشت و ان هم این بود که در این دوران انسان ها توانستند به حداقل های زندگی دست پیدا کنند. یعنی در این دوران مسکن و محیط های شهری دیگر مختص آدم های خیلی پولدار نبود. به گفته ایشان این دوران را شروع روند مرفه شدن انسان و آغاز ساخت و سازهای فراوان شهری می توان نامید. به گفته این استاد دانشگاه فضاهای شهری و به خصوص پارک ها مخصوص دوران بعد از صنعتی شدن جوامع و به عبارت دیگر محصول دوران مدرن بوده؛ و پیش بینی کرد پیرو تغییر روح زمان، معماری و به خصوص معماری شهری که روی فضاهای مشترک و عمومی تمرکز دارد، در آینده نزدیک دچار تغییرات آشکار و معناداری خواهند شد.

دکتر شهرام پوردیهیمی دوران بعد از مدرن را دوران بازگشت کار و زندگی انسان ها به داخل خانه دانسته و عنوان کرد که این بار زندگی الکترونیکی موجب بازگشتن انسان به دوران گذشته اش خواهد شد. وی با تاکید بر الکترونیکی شدن کار و زندگی، پیش بینی کرد که انسان های دوران پس از مدرن تنهاتر خواهند شد...

 

 

دانلود فیلم

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0