برنامه «سفید» شبکه آموزش

مسیری برای رسیدن به آینده

در اولین برنامه سفید ویژه معماری بهمن ماه عنوان شد

در اولین برنامه سفید ویژه معماری بهمن ماه عنوان شد

مسیری برای رسیدن به آینده...

اولین سفید بهمن ماه ویژه معماری با نمایش تصاویری تکان دهنده درباره حادثه ساختمان پلاسکو آغاز شد. دکتر امیر محمدخانی در آغاز برنامه ضمن تسلیت شهادت آتش نشانان شهید که او ان ها را فرزندان ازخود گذشته این کشور نامید، مهمان برنامه را که دکتر کامران افشار نادری بود معرفی کرد. دکتر افشار نادری مولف آثاری چون نهادهای عمومی در شهرهای اسلامی و باغ های فردوس در آغاز سخنانش در برنامه، درباره نقد در معماری گفت: باید توجه شد که مساله نقد ارزیابی یک اثر معماری بر اساس یک سری معیارها و قواعد و اصول مشخص است، در حالی که وقتی آن بخش ارزیابی از حالت مستدل خارج شده و بدل به یک صفت شود( وقتی مثلا اثری بی دلیل بد یا پرایراد معرفی شود، یا اثری نادیده مانده و ایرادهای معمارش به عنوان ایرادهای اثر ذکر شوند) آن وقت می شود گفت که آن ارزیابی از حالت نقد خارج شده و شکل تخطئه به خود گرفته است. دکتر کامران افشار نادری در ادامه با اشاره به ایرادهای نقد کنندگان و نقد شوندگان در جامعه معماری امروز ایران معماران امروز را به کسی که از پنجره ای مه گرفته بیرون را نگاه می کند و همه چیز در دیدگاه او مخدوش است تشبیه کرد و عنوان کرد که متاسفانه در بخش نقد کسانی به عنوان چهره های بزرگ معماری معرفی می شوند که فقط در بخش تجاری معماری حضور موثر دارند و نه در بخش کیفی. باید توجه داشت هر کسی که انتقاد کند منتقد نیست. اما خوشبختانه داریم به سمتی می رویم که نقد دارد جا می افتد و این برای معماری خوب است.

مهمان برنامه سپس با اشاره به این که هر نقدی می تواند درست باشد و حداقل این که هسته ای از واقعیت را در خود داشته باشد، نقد را به نقد صادقانه، مغرضانه و بی ربط تقسیم بندی کرد و افزود: نقد صادقانه که در صداقت و درستیش حرفی نیست. نقد مغرضانه هم چون می خواهد منتقد را به اغراضش برساند، می کوشد با تکیه بر ایرادهای مولف اثر او را زیر سوال ببرد- که این نیز یعنی ایرادی هست و او دست روی آن گذاشته و بنابراین آن نیز هسته ای از واقعیت دارد. نقد بی ربط هم که نگاه تخصصی ندارد، مولف اگر باهوش باشد می تواند چیزی برای آموختن از آن پیدا کند...

دکتر کامران افشار نادری در ادامه برنامه ضمن اشاره به این Ú©Ù‡ معماری واقعه ای فرهنگی است، آن را در Ø´Ú©Ù„ درستش گام نهادن در ناشناخته ها نامیده Ùˆ گفت: نقد باید معماران مولف را شناسایی Ùˆ حمایت کند. نقد Ùˆ رویدادهای فرهنگی معماری چون جوایز، سمینارها Ùˆ... گفتگو Ùˆ تمازج فرهنگی را به وجود Ù…ÛŒ آورند Ùˆ این گونه فرهنگ ارتقا Ù…ÛŒ یابد- Ú©Ù‡ معماری نیز جزئی از فرهنگ است. مهمان برنامه در ادامه سخنانش پیدایش جوایز معماری Ùˆ انتشار مجلات معماری را دلیل به وجود آمدن تریبونی ویژه برای معماران Ùˆ به تبع آن کسب معروفیت Ùˆ مشروعیتی فراتر از دوران پیش از جوایز برای معماران Ùˆ آثارشان نامید Ùˆ گفت این نکته باعث Ù…ÛŒ شود معماری اسیر بازار نشود.       

دکتر کامران افشار نادری در بخش دیگری از برنامه در تعرف معمار مولف او را ابداع گر و دارای خلاقیت ازاد نامید و در ادامه او را کسی نامید که اینده را پیش بینی و مسیری برای رسیدن به آینده ترسیم می کند.

نویسنده کتاب های معماری نهادهای عمومی در شهرهای اسلامی و باغ های فردوس در بخش پایانی برنامه درباره نقش مخاطبان معماری و کارفرماها در معماری امروز گفت: خیلی خوب است که رابطه ای سازنده بین مخاطبان معماری و معماران وجود داشته باشد. ولی بعضی مواقع سفارش دهنده کار گمان می کند بهترین سازنده کسی است که عین نظرات او را اعمال می کند. باید در این باره بگویم که معمار خوب کسی نیست که یک ابزار ترسیمی در دست سفارش دهنده باشد. در معماری مشتریان معماری باید طراح را در شرایطی قرار دهند که بهترین محصول را در راستای تفکراتش ارائه دهد؛ و اگر با تفکر او مخالف است یعنی که درست انتخابش نکرده و باید معماری را برمی گزید که تفکراتش به تفکرات سفارش دهنده نزدیک باشد.

 

 

لینک دانلود

تعداد کل نظرات : 1 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 1 غیر قابل انتشار : 0